Privacy beleid

Juridische disclaimer: International Travel Permits is op geen enkele manier verbonden met of vertegenwoordiger van International Travel Permits en maakt geen aanspraak een overheidsinstantie te zijn. U koopt een vertaaldocument dat geen vervanging is voor een rijbewijs.

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van https://internationaltravelpermits.com, de website is eigendom van en wordt beheerd door International Travel Permits. Het beschermen van uw privégegevens is onze prioriteit. Dit privacybeleid regelt de verzameling en het gebruik van gegevens. We hebben dit beleid ontwikkeld zodat u begrijpt hoe wij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, communiceren en gebruiken.

Net als andere commerciële websites maakt onze website gebruik van een standaardtechnologie genaamd ‘cookies’ en serverlogboeken om informatie te verzamelen over hoe onze site wordt gebruikt. Informatie verzameld via cookies en serverlogboeken kan de datum en tijd van bezoeken omvatten, de bekeken pagina’s, de tijd doorgebracht op onze site en de websites die net voor en net na de onze zijn bezocht, evenals uw IP-adres.

Lees dit privacybeleid zorgvuldig door, omdat het u zal helpen weloverwogen beslissingen te nemen over het delen van uw persoonlijke gegevens met ons. Ons privacybeleid is samengesteld om te voldoen aan de wetten van de Verenigde Staten; en andere juridische jurisdicties waarin we zaken willen doen, inclusief de regio’s van de Europese Unie onder de AVG-naleving. Als u denkt dat dit niet voldoet aan de wetgeving van uw rechtsgebied, horen wij dat graag van u.

Geschiktheid

Door deze website te gebruiken en akkoord te gaan met deze voorwaarden van dit Beleid, garandeert en verklaart u dat u ten minste de wettelijke leeftijd in uw rechtsgebied hebt bereikt en de bevoegdheid heeft om de aangeboden diensten te gebruiken.

Herziening/wijziging van dit privacybeleid

Dit Beleid is actueel vanaf de hierboven vermelde Ingangsdatum. De International Travel Permits kan deze privacyverklaring echter indien nodig van tijd tot tijd bijwerken. Wij raden u uitsluitend aan om voortdurend de bijgewerkte voorwaarden en het beleid op deze website te controleren en te herzien. Uw voortdurende gebruik van en toegang tot de website en/of onze diensten geeft aan dat u akkoord gaat met het nieuwe beleid.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via:
E-mail: [email protected]

Invoering

In de context van de wet en deze verklaring betekent “verwerken” het verzamelen, opslaan, overdragen, gebruiken of anderszins handelen op basis van informatie.

 • Wij nemen de bescherming van uw privacy en vertrouwelijkheid serieus. Wij begrijpen dat alle bezoekers van onze website er recht op hebben te weten dat hun persoonlijke gegevens niet zullen worden gebruikt voor enig doel dat zij niet hebben bedoeld, en niet per ongeluk in de handen van een derde partij zullen vallen.
 • International Travel Permits verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van alle informatie die u ons verstrekt te bewaren, en hoopt dat u hierop antwoord geeft.
 • Ons beleid voldoet aan de wetten van de Europese Unie, inclusief de wetten die vereist zijn door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU.
 • De wet vereist dat wij u informeren over uw rechten en onze verplichtingen jegens u met betrekking tot de verwerking en controle van uw persoonlijke gegevens.

Niet-identificeerbare informatie

In dit beleid worden de voorwaarden uiteengezet waaronder wij alle informatie mogen verwerken die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt. Het heeft betrekking op informatie die u zou kunnen identificeren (“persoonlijke informatie”). Om gebruik te kunnen maken van en toegang te hebben tot de Dienst, moet de Gebruiker een account aanmaken of zijn persoonlijke gegevens verstrekken zoals beschreven op de Website. Wij verzamelen informatie zoals; Voornaam en achternaam, e-mailadres, binnenlands rijbewijs, persoonlijke foto en locatie (adres, staat, provincie, postcode en stad) of enige andere informatie die we verzamelen en die wordt gedefinieerd als persoonlijke of persoonlijk identificeerbare informatie onder de toepasselijke wetgeving. wet. De website van de International Travel Permits kan ook financiële informatie van de Klant verzamelen voor betaalde dienstverlening, inclusief uw creditcard-, debetkaart- of andere betalingsmethode-informatie, of uw bankgegevens.

Verzameling van uw persoonlijke gegevens

We kunnen ook anonieme demografische informatie verzamelen, die niet uniek is voor u. De informatie die wij verzamelen helpt ons automatisch de dienstverlening te verbeteren en een betere en meer gepersonaliseerde service te leveren, waaronder; door ons in staat te stellen:

 • de omvang van ons publiek en onze gebruikspatronen inschatten;
 • informatie over uw voorkeuren opslaan, zodat wij de website kunnen aanpassen aan uw interesses;
 • u te herkennen wanneer u terugkeert naar de website; of
 • de door u gevraagde diensten te leveren.

De technologieën die we gebruiken voor deze automatische gegevensverzameling kunnen zijn:

LOGGEGEVENS

We willen u ervan op de hoogte stellen dat wanneer u onze Dienst gebruikt, wij in geval van een fout in de applicatie of webpagina gegevens en informatie verzamelen die Loggegevens worden genoemd. Deze loggegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol (“IP”)-adres van uw apparaat, de naam van het apparaat, de versie van het besturingssysteem wanneer u onze Service gebruikt, de tijd en datum van uw gebruik van de Service en andere statistieken.

COOKIES

A cookie is a small piece of file on the hard drive of your mobile device. You may refuse to accept cookies by activating the appropriate setting on your mobile device. However, if you select this setting, you may be unable to access certain parts of the website. Unless you have adjusted your mobile device settings so that it will refuse cookies, our system will issue cookies when you direct your browser to the website. Like many websites, we use two types of cookies: (1) we use persistent cookies to save your login information for future logins; (2) we use session ID cookies to enable certain features of the Site and Services, to better understand your interactions with the Site and Services, and to monitor aggregate usage and web traffic routing.

WEBBAKENS

Pagina’s van het Platform en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als webbakens (ook wel clear gifs, pixeltags en single-pixel gifs genoemd) waarmee het Bedrijf bijvoorbeeld gebruikers kan tellen die deze hebben bezocht pagina’s of het openen van een e-mail en voor andere gerelateerde statistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van website-inhoud en het verifiëren van de systeem- en serverintegriteit).

We verzamelen niet automatisch persoonlijke informatie, maar we kunnen deze informatie koppelen aan persoonlijke informatie over u die we uit andere bronnen verzamelen of die u aan ons verstrekt.

Informatie die wij verwerken omdat wij een contractuele verplichting jegens u hebben

Om onze verplichtingen uit hoofde van dit beleid en de servicevoorwaarden na te komen, moeten we de informatie die u ons verstrekt, verwerken. Een deel van deze informatie kan persoonlijke informatie zijn.

Wij kunnen het gebruiken om:

 • om het Platform en de inhoud ervan aan u te presenteren;
 • om u te voorzien van informatie of diensten die u bij ons aanvraagt;
 • om enig ander doel te bereiken waarvoor u deze verstrekt;
 • om klantenzorg en ondersteuning te bieden;
 • om onze verplichtingen na te komen en onze rechten af te dwingen die voortvloeien uit contracten die tussen u en ons zijn aangegaan;
 • om u op de hoogte te stellen van wijzigingen aan de website of de producten of diensten die wij via deze website aanbieden of leveren;
 • om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies op ons platform;
 • op een andere manier die wij beschrijven wanneer u de informatie verstrekt; en/of
 • voor enig ander doel met uw toestemming.

International Travel Permits kan deze informatie op algemene wijze samenvoegen en gebruiken om className-informatie te verstrekken, bijvoorbeeld om onze prestaties te monitoren met betrekking tot een bepaalde dienst die wij leveren. Als wij het voor dit doeleinde gebruiken, bent u als individu niet persoonlijk identificeerbaar. International Travel Permits zal deze informatie blijven verwerken totdat het contract tussen ons eindigt of door een van beide partijen wordt beëindigd onder de servicevoorwaarden.

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door ons een e-mail te sturen naar [email protected]. Als u dit doet, is het echter mogelijk dat u onze website of onze diensten niet verder kunt gebruiken.

Openbaarmaking van uw informatie

International Travel Permits mag gegevens delen met vertrouwde partners om te helpen statistische analyses uit te voeren, om u e-mail of post te sturen, om te voorzien in klantenondersteuning, of om leveringen te regelen. Het is verboden voor derden om uw persoonsgegevens te gebruiken, behalve om deze services te verstrekken aan International Travel Permits, en ze zijn verplicht tot geheimhouding van uw informatie.

International Travel Permits zal uw persoonlijke gegevens ook openbaar maken, zonder voorafgaande kennisgeving, alleen als dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling noodzakelijk is om (a) te voldoen aan de uitvoeringsdecreten of aan juridische procedures, om een dagvaarding, huiszoekingsbevel of een ander wettig verzoek; geserveerd op de International Travel Permits of de site. (b) om de rechten of eigendom van International Travel Permits te beschermen en verdedigen; en, (c) te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van International Travel Permits, of the het publiek te beschermen. Ook om onze Algemene Voorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen.

International Travel Permits kan uw persoonlijke gegevens overdragen, of anderszins delen of verstrekken aan een derde partij in verband met een verkoop, overdracht, afstoting of openbaarmaking van het geheel of een deel van ons bedrijf of onze activa aan een ander bedrijf in verband met of tijdens onderhandelingen over een overeenkomst. fusie, overname, financiering, verkoop van activa, reorganisatie, faillissement, ontbinding, transactie of procedure.

Gedragsreclame

Zoals hierboven beschreven, gebruiken wij uw persoonlijke gegevens om u gerichte advertenties of marketingcommunicatie te bieden waarvan wij denken dat deze voor u interessant kunnen zijn. Voor meer informatie over hoe doelgericht adverteren werkt, kunt u de educatieve pagina van het Network Advertising Initiative (“NAI”) bezoeken op: https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work/. U kunt zich afmelden voor gerichte advertenties van GOOGLE https://www.google.com/settings/ads/anonymous

U kunt zich afmelden voor sommige van deze diensten door naar het opt-outportaal van de Digital Advertising Alliance te gaan op http://optout.aboutads.info/.

Verificatie van uw gegevens

Wanneer we een verzoek ontvangen om persoonlijk identificeerbare informatie in te zien, te bewerken of te verwijderen, zullen we eerst redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat we u toegang verlenen of anderszins actie ondernemen. Dit is belangrijk om uw gegevens te beschermen.

Bewaartermijn voor Persoonsgegevens

Tenzij anders vermeld in deze privacyverklaring, bewaart International Travel Permits uw persoonlijke gegevens slechts zo lang als door ons vereist:

 • Om u de door u gevraagde diensten te leveren;
 • Om te voldoen aan andere wetten, ook voor de periode die door onze belastingdienst wordt geëist;
 • Ter ondersteuning van een claim of verdediging in de rechtbank.

Afmelden en afmelden

Wij bieden gebruikers de mogelijkheid om zich af te melden voor het ontvangen van communicatie van ons door de afmeldingsinstructies te lezen die zich onderaan elke e-mail bevinden die zij op elk gewenst moment van ons ontvangen. Gebruikers die onze nieuwsbrief of promotiemateriaal niet langer willen ontvangen, kunnen zich afmelden voor het ontvangen van deze berichten door op de afmeldlink in de e-mail te klikken.

Wij respecteren uw privacy en geven u de mogelijkheid om u af te melden voor het ontvangen van aankondigingen van bepaalde informatie. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het ontvangen van enige of alle communicatie van de International Travel Permits door contact met ons op te nemen via e-mail.

Keuzes en rechten van betrokkenen in de EER

Als u onze website bezoekt vanuit de Europese Economische Ruimte (“EER”), heeft u bepaalde rechten en keuzes met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke gegevens die vanuit de EER worden verwerkt. Uw rechten omvatten:

 • Toegang tot uw gegevens om te weten welke informatie we hebben verzameld en hoe deze is gebruikt en gedeeld
 • Verzoek om verwijdering van al uw of een deel van uw persoonlijke gegevens
 • Het wijzigen of corrigeren van onjuiste of verouderde informatie
 • Bezwaar maken tegen, beperken of beperken van het gebruik van alle of een deel van uw persoonlijke gegevens
 • Een kopie van uw persoonsgegevens opvragen

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via:[email protected]

Versleuteling van gegevens die tussen ons worden verzonden

De website van de International Travel Permits gebruikt Secure Sockets Layer (SSL)-certificaten om onze identiteit in uw browser te verifiëren en alle gegevens die u ons verstrekt te coderen. Wanneer er informatie tussen ons wordt overgedragen, kunt u controleren of dit gebeurt met behulp van SSL door te zoeken naar een gesloten hangslotsymbool of een ander vertrouwensteken in de URL-balk of werkbalk van uw browser.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

De International Travel Permits wordt gehost en geëxploiteerd in de Verenigde Staten en is onderworpen aan de wetten van de Verenigde Staten. Alle persoonlijke gegevens die u aan de International Travel Permits verstrekt, worden standaard gehost op servers in de Verenigde Staten. Door deze Dienst te gebruiken, stemt u in met de overdracht naar en verwerking van uw persoonlijke gegevens vanaf onze serverlocatie. Wij zullen redelijke en passende veiligheidsmaatregelen implementeren bij het verzamelen van gegevens van u en bij het opslaan van die gegevens in onze database, en u zult onze veiligheidswaarborgen in acht nemen en redelijke voorzichtigheid betrachten bij het gebruik van deze site.


Alleen medewerkers van de International Travel Permits die bevoegd zijn om leerlinggegevens te verwerken, hebben toegang tot het gegevensbeheersysteem. Op schriftelijk verzoek van de gebruiker zal International Travel Permits alle gebruikersgegevens vernietigen die niet langer deelnemen aan een dienst van de International Travel Permits. International Travel Permits zal schriftelijk bevestigen dat de gegevens zijn vernietigd zoals gevraagd. Niettegenstaande het voorgaande kunnen geanonimiseerde gebruiksgegevens worden bewaard voor interne productverbetering.


International Travel Permits maakt gebruik van industriestandaard server- en netwerkhardware en -software om ervoor te zorgen dat gegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang of openbaarmaking. Hoewel we te goeder trouw inspanningen leveren om de veiligheid van persoonlijke informatie te handhaven, en we hard werken om de integriteit en veiligheid van onze systemen te waarborgen, zijn geen enkele praktijken 100% immuun en kunnen we de veiligheid van informatie niet garanderen. Storingen, aanvallen, menselijke fouten, systeemfouten, ongeoorloofd gebruik of andere factoren kunnen de veiligheid van gebruikersinformatie op elk moment in gevaar brengen. Als we kennis nemen van een inbreuk op de beveiliging of een andere ongeoorloofde openbaarmaking van uw gegevens, zullen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen, zodat u passende beschermende maatregelen kunt nemen door een kennisgeving op onze startpagina of elders in onze Service te plaatsen en zullen we u een e-mail sturen op het adres e-mailadres dat u aan ons heeft verstrekt.

Intellectueel eigendom en handelsmerken

International Travel Permits is de eigenaar of geautoriseerde gebruiker van alle intellectuele eigendommen, inclusief maar niet beperkt tot handelsmerken, logo’s, namen en ontwerpen, al dan niet geregistreerd, en andere merken die anderszins eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan International Travel Permits in en verband houden met deze website (gezamenlijk “intellectueel eigendom”), en eventuele verbeteringen of aanpassingen aan dergelijk intellectueel eigendom. Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd alsof het u enig recht of licentie geeft op enig intellectueel eigendom op of in verband met deze website.

auteursrechten

Deze website en de inhoud ervan zijn eigendom van International Travel Permits en zijn onderworpen aan auteursrechten. De inhoud van onze website in zijn geheel is uitsluitend bedoeld voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Elk gebruik van onze website en de inhoud ervan voor andere doeleinden dan het beoogde gebruik, of voor elk ander gebruik, inclusief de wijziging, reproductie, distributie, overdracht, herpublicatie, weergave of uitvoering van de inhoud van deze website, is verboden zonder voorafgaande toestemming schriftelijke toestemming van International Travel Permits.

Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

International Travel Permits geeft geen verklaringen, garanties of garanties met betrekking tot de juistheid, actualiteit of volledigheid van de inhoud, producten of diensten op deze website. ALLE MATERIALEN OP DEZE SITE WORDEN GELEVERD ‘AS IS’, ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, INCLUSIEF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK OP INTELLECTUEEL EIGENDOM OF GESCHIKTHEID VOOR ENIG BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL INTERNATIONAL TRAVEL PERMITS. OF HAAR AGENTEN OF MEDEWERKERS ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN INFORMATIE, LETSEL OF DOOD) VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS HET IS OP DE HOOGTE GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJK VERLIES OF SCHADE.

Afdwingbaarheid

Mochten bepalingen van dit Privacybeleid door een bevoegde autoriteit geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar worden geacht, dan wordt de geldigheid van de overige bepalingen daardoor niet aangetast.

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van https://internationaldriversassociation.com, de site is eigendom van en wordt beheerd door International Travel Permits. Het beschermen van uw privégegevens is onze prioriteit. Dit privacybeleid regelt de verzameling en het gebruik van gegevens. We hebben dit beleid ontwikkeld zodat u begrijpt hoe wij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, communiceren en gebruiken.